Rekrutacja 2017

w roku szkolnym 2017/2018 proponujemy naukę w:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
- klasa medialna -
- klasa socjalna -
- klasa wojskowa -

TECHNIKUM
- technik informatyk -
- technik logistyk -

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY:

– wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum –

– wyniki egzaminu gimnazjalnego –

– dodatkowe osiągnięcia –

– kandydaci do klasy wojskowej – min. dobry z zachowania 

Wymagane dokumenty:

wniosek o przyjęcie do szkoły,

świadectwo ukończenia gimnazjum,

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia,

karta zdrowia,

2 fotografie.